Céggarancia:

A vetőmag minőségéért a mindenkori tulajdonosa felelős. A céggaranciás forgalmazás viszonteladó és kiskereskedő partnereinkre terjed ki. A céggaranciás forgalmazás nem jelenti azt, hogy az eddigieknél nagyobb kockázattal kívánjuk terhelni viszonteladó partnereinket. Az egyedi feltételeket a viszonteladó és kiskereskedő partnereinkkel kölcsönös egyetértéssel megkötött szállítási szerződésekben határozzuk meg.

Cégünk minden, a “新乐彩平台 Vetőmag” védjeggyel forgalomba kerülő vetőmag minőségéért teljes körű garanciát vállal. 新乐彩平台 a forgalomban lévő vetőmagtételek csírázóképességét folyamatosan és rendszeresen ellenőrzi. Az adott fajtából nem megfelelő minőségű tételeket visszahívja, és jó minőségű, az eredetivel megegyező fajtájú vetőmagra cseréli.

Közös célunk a végső felhasználók elégedettsége. Az egyedi szerződést nem kötő partnerekre és szerződésükre az általános kereskedelmi feltételek az érvényesek.

Megtisztelő számunkra, hogy munkánkban számíthatunk a viszonteladó és kiskereskedő partnereink együttműködésére.

Tájékoztatás: 

Szeretnénk igényeit a lehető legteljesebb mértékben kielégíteni, ezért kérjük zöldségfajtáink mellett, ismerje meg szállítási feltételeinket is.

新乐彩平台 az információs kiadványaiban közzétett fajtaismertetők összeállításakor abból a feltételezésből indult ki, hogy a vevőnek megvannak a szakmai ismeretei a vetőmagok rendeltetésszerű használatához, illetve a vetőmag tárolása, értékesítése, illetve árutermelés céljára történő felhasználása során a szakma szabályai szerint jár el.

A csomagoláson feltüntetett vagy egyéb formában közölt csirázó képesség adatok laboratóriumi körülmények között kerültek megállapításra, és ellenőrzésük is ilyen körülmények között lehetséges.

Hol és hogyan szerezheti be 新乐彩平台 vetőmagjait?

新乐彩平台 vetőmagkínálatát beszerezheti a kereskedelmi központjainkban személyesen, területi kereskedelmi képviselőinknél vagy a terítő-viszonteladó hálózaton keresztül kiszolgált vetőmagboltokban. Kérésére, megrendelése alapján a kívánt vetőmagtételt postai utánvéttel elküldjük a megadott címére.

Árak: 

Az árjegyzékben a bruttó (ÁFÁ-val növelt) árak szerepelnek.

Az esetenkénti, egyedi árajánlatainkban szereplő árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

Átadás – átvétel: 

A vetőmag mennyiségi és minőségi átvétele 新乐彩平台 székhelyén történik.

 

 

 

 

Szállítás: 

A vetőmag elszállítása 新乐彩平台 székhelyéről a vevő kötelezettsége. Vevő kérésére 新乐彩平台 a vetőmag elszállítását megszervezi, de annak költségei a vevőt terhelik.

A vetőmag és az esetleges szállítás fizetési feltételeit az elkészült számla tartalmazza. Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese.

A késedelmesen fizető vevőket a továbbiakban csak előrefizetéssel vagy postai utánvéttel szolgáljuk ki.

Tulajdonjog:

新乐彩平台 által szállított vetőmag mindaddig a tulajdonában marad, amíg a teljes vételárat, illetve késedelmi kamatait a vevő ki nem fizeti.

Felhasználás: 

A 新乐彩平台 által szállított vetőmag továbbszaporítása, kiszerelése, átcsomagolása tilos!

新乐彩平台 nem vállal felelősséget azért, ha a vevő nem megfelelően használja a vetőmagot, és az adott fajta emiatt, a nem megfelelő termesztési és technológiai viszonyok között nem adja a termelő elvárásait, vagy ha vevő feldolgozza, kezeli, újracsomagolja, vagy akár, ha nem megfelelő körülmények között tárolja a vetőmagot felhasználás előtt.

Reklamációk rendezése: 

Az átvételkor nem ellenőrizhető minőségi tulajdonságokra vonatkozó esetleges reklamációkat vevő (szükség szerint a bizományos forgalmazó útján) köteles az átvételtől számított, rejtett hiba esetén az észleléstől számított 3 napon belül írásban jelezni 新乐彩平台 részére. Az észlelt hibát úgy kell bejelenteni, hogy annak megalapozottságát 新乐彩平台 a megadott adatok alapján beazonosíthassa, megvizsgálhassa. E nélkül 新乐彩平台 (megbízó) mentesül a terhére rótt kötelezettségek és felelősség alól. Abban a nem várt esetben, ha felek a reklamáció rendezésében nem tudnak megállapodni, kölcsönösen elfogadják a NÉBIH vizsgálati eredményeit. A vizsgálatok költségeit az a fél viseli, akire nézve a vizsgálati eredmény hátrányos.

Felelősség: 

A vevőt kárenyhítési kötelezettség terheli. 新乐彩平台 a vevő által támasztott jogos és igazolható kárigény esetén az általa szállított vetőmag számlázott értékéig tehető felelőssé.

További károkért nem felel.

Viták rendezése: 

Felek minden vitás kérdésben a peren kívüli megállapodásra törekszenek. Amennyiben ez mégsem sikerülne, úgy kölcsönösen alávetik magukat a magyar jog és a magyar joghatóság döntésének, a kecskeméti székhelyű, hatáskörrel rendelkező bíróság (Kecskeméti Járásbíróság vagy az értékhatártól függően a Kecskeméti Törvényszék) kizárólagos illetékességének. A szerződéses kapcsolatnak az általános szerződési feltételekben vagy egyedileg írásban nem rendezett szabályait meghaladóan felek a szerződés létrejöttekor hatályos magyar polgári jogi szabályokat, különösen a magyar Polgári Törvénykönyv, a 2003. évi LII. törvény, az 50/2004. (IV.22.) FVM számú rendelet és az EU Tanácsának 2002/55. irányelvében megfogalmazott szabályokat tekintik irányadónak.